Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 39  pokazuj  pozycji

ZP/1/2021 Zakup z dostawą i uruchomieniem urządzeń aktywnych i UPS w serwerowni budynku biurowego w Grodzisku Mazowieckim, dz. 75/4 Postępowanie krajowe Zakup z dostawą i uruchomieniem urządzeń aktywnych i UPS w serwerowni budynku biurowego w Grodzisku Mazowieckim, dz. 75/4 2021-03-03 10:00 --
PN/14/2019 Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek Postępowanie PZP Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek 2019-06-19 10:30 2019-07-12 10:20
PN/11/2019 Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych Postępowanie PZP Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych - I część 2019-08-05 10:30 2019-08-20 11:44
PN/11/2019 Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych Postępowanie PZP Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych - II część 2019-08-05 10:30 2019-08-20 11:44
PN/11/2019 Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych Postępowanie PZP Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych - III część 2019-08-05 10:30 2019-08-20 11:44
PN/11/2019 Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych Postępowanie PZP Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych - IV część 2019-08-05 10:30 2019-08-20 11:44
PN/17/2019 Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Część I - Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 2019-10-16 10:30 2019-12-23 10:24
PN/17/2019 Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Część II - Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 2019-10-16 10:30 2019-12-23 10:24
PN/17/2019 Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Część III - Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 2019-10-16 10:30 2019-12-23 10:24
PN/17/2019 Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Część IV - Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 2019-10-16 10:30 2019-12-23 10:24
PN/17/2019 Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Część V - Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 2019-10-16 10:30 2019-12-23 10:24
PN/9/2020 Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni Postępowanie PZP Część 1 – Rejon Warszawa 1 2020-04-17 11:00 2020-07-02 13:58
PN/9/2020 Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni Postępowanie PZP Część 2 – Rejon Warszawa 2 2020-04-17 11:00 2020-07-02 13:58
PN/9/2020 Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni Postępowanie PZP Część 3 – Rejon Siedlecki 2020-04-17 11:00 2020-07-02 13:58
PN/9/2020 Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni Postępowanie PZP Część 4 – Rejon Ciechanowski 2020-04-17 11:00 2020-07-02 13:58
PN/9/2020 Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni Postępowanie PZP Część 5 – Rejon Radomski 2020-04-17 11:00 2020-07-02 13:58
PN/9/2020 Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni Postępowanie PZP Część 6 – Rejon Płocki 2020-04-17 11:00 2020-07-02 13:58
PN/27/2020 Dostawa artykułów papierniczych i materiałów biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz jednostek podległych Postępowanie PZP Dostawa artykułów papierniczych i materiałów biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz jednostek podległych 2020-07-03 10:30 2020-07-14 12:51
PN/17/2020 Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie” polegających na dostosowaniu pomieszczeń III piętra budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie do potrzeb CKDiK KAS.” Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie” polegających na dostosowaniu pomieszczeń III piętra budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie do potrzeb CKDiK KAS.” 2020-08-07 11:00 2020-08-20 12:36
PN/24/2020 Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie na potrzeby Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie na potrzeby Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej 2020-08-07 10:00 2020-08-21 13:20
PN/34/2020 Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie” polegających na dostosowaniu pomieszczeń III piętra budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie do potrzeb CKDiK KAS.” Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie” polegających na dostosowaniu pomieszczeń III piętra budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie do potrzeb CKDiK KAS.” 2020-09-14 11:00 2020-09-16 08:57
PN/35/2020 Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie na potrzeby Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej” Postępowanie PZP Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie na potrzeby Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej” 2020-09-15 10:00 2020-09-16 09:11
PN/11/2020 Świadczenie usług ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 Usługi społeczne Część 1 -Świadczenie usług ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 2020-07-02 11:00 2020-10-05 08:44
PN/11/2020 Świadczenie usług ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 Usługi społeczne Część 2 - Świadczenie usług ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 2020-07-02 11:00 2020-10-05 08:44
PN/11/2020 Świadczenie usług ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 Usługi społeczne Część 3 - Świadczenie usług ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 2020-07-02 11:00 2020-10-05 08:44

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa