Lista przetargów PZP

Pozycje 1-20 z 20  pokazuj  pozycji

PN/39/2020 Modernizacja dźwigów osobowych w budynku w Radomiu przy ul. Struga 60 Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-09 2020-10-26 10:00 --
Pn/36/2020 Usługi w zakresie odbioru i zniszczenia ruchomości różnego rodzaju Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-10-07 2020-10-15 11:00 2020-10-30
PN/14/2020 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane niezbędne do realizacji budowy i oddania zadania inwestycyjnego, pod nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowania całorocznej hali namiotowej na potrzeby szkoleniowe psów służbowych w Ośrodku Szkoleniowym w Kamionie”. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-31 2020-09-16 10:00 2020-10-05
PN/31/2020 Świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-27 2020-09-07 12:00 2020-10-05
PN/35/2020 Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie na potrzeby Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej” Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-27 2020-09-15 10:00 2020-09-16
PN/34/2020 Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie” polegających na dostosowaniu pomieszczeń III piętra budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie do potrzeb CKDiK KAS.” Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-08-27 2020-09-14 11:00 2020-09-16
PN/22/2020 Świadczenie usług przeglądów okresowych, konserwacji i napraw instalacji elektrycznych w budynkach jednostek IAS – Rejon siedlecki Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-24 2020-08-03 12:00 2020-10-01
PN/24/2020 Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie na potrzeby Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-22 2020-08-07 10:00 2020-08-21
PN/17/2020 Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj dla zadania pn.: „Utworzenie Centrum Koordynacji Działań i Kontroli Krajowej Administracji Skarbowej w budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie” polegających na dostosowaniu pomieszczeń III piętra budynku Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie do potrzeb CKDiK KAS.” Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-22 2020-08-07 11:00 2020-08-20
PN/26/2020 Usługi w zakresie odbioru i utylizacji ruchomości różnego rodzaju Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-20 2020-07-30 10:00 --
PN/29/2020 Zakup 32 sztuk środków transportu Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-20 2020-09-03 10:00 2020-10-16
PN/27/2020 Dostawa artykułów papierniczych i materiałów biurowych dla Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz jednostek podległych Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-19 2020-07-03 10:30 2020-07-14
PN/28/2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-06-18 2020-07-08 10:00 --
PN/11/2020 Świadczenie usług ochrony fizycznej i monitoringu obiektów Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w okresie 01.09.2020 – 31.12.2021 Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Usługi społeczne Procedura otwarta Usługi 2020-05-28 2020-07-02 11:00 2020-10-05
PN/18/2020 Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw instalacji elektrycznych Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-30 2020-05-11 11:00 2020-06-05
PN/3/2020 Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-10 2020-06-05 10:00 --
PN/9/2020 Świadczenie usług okresowych przeglądów, konserwacji i napraw instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wodno-kanalizacyjnej oraz węzłów cieplnych i kotłowni Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-04-08 2020-04-17 11:00 2020-07-02
PN/17/2019 Obsługa kasowa Jednostek Izby Administracji Skarbowej w Warszawie Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-08-29 2019-10-16 10:30 2019-12-23
PN/11/2019 Świadczenie usług monitoringu pożarowego, usług konserwacji systemów alarmów pożaru oraz przeglądów technicznych urządzeń przeciwpożarowych Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2019-07-03 2019-08-05 10:30 2019-08-20
PN/14/2019 Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek Izba Administracji Skarbowej w Warszawie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2019-06-05 2019-06-19 10:30 2019-07-12

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa