Zakup 32 sztuk środków transportu

 • Numer postępowania PN/29/2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert:
  2020-09-03 10:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert :
  2020-09-03 10:30
  Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
  Nie
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-07-20
  Termin zakończenia postępowania:
  2020-10-16
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-07-20 10:15 -
  icon 05_zał nr 5 do SIWZ_Oświadczenie _o przynależności do grupy kapitałowej.pdf 2020-07-20 10:15 0.26 MB
  icon ENOTICES_nstpniad-2020-094499-NF02-PL.pdf 2020-07-20 10:15 0.17 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon 01_SIWZ_zaktualizowany.pdf 2020-08-19 10:22 0.55 MB
  icon 02_zał nr 1 do SIWZ OPZ część 1 i 2_zaktualizowany.pdf 2020-08-19 10:26 0.4 MB
  icon 03_zał nr 2 do SIWZ OPZ część 3 i 4_zaktualizowany.pdf 2020-08-19 10:26 0.4 MB
  icon 05_zał nr 6 do SIWZ_Parametry cz 1_2 do pub.pdf 2020-08-19 10:30 0.5 MB
  icon 05_zał nr 6 do SIWZ_Parametry cz 3_4 zaktualizowany.pdf 2020-08-19 10:31 0.5 MB
  icon 09_zał nr 7 do SIWZ wzór umowy_zaktualizowany.pdf 2020-08-19 10:50 0.98 MB
  icon 10. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-07-23 10:20 0.07 MB
  icon 260_29_01_Odpowiedzi na pytania + zmiana SIWZ.pdf 2020-08-18 15:06 0.31 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane.pdf 2020-08-18 15:07 0.13 MB
  icon 260_29_02_Odpowiedzi na pytania 2.pdf 2020-08-24 13:05 0.39 MB
  icon 260_29_03_Odpowiedzi na pytania 3.pdf 2020-08-25 13:01 0.39 MB

  Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

  Nazwa części Wartość brutto
  Dostawa 8 szt. samochodów 800 000,00 PLN
  Dostawa 8 szt. samochodów 800 000,00 PLN
  Dostawa 8 szt. samochodów 2 160 000,00 PLN
  Dostawa 8 sztuk samochodów 1 040 000,00 PLN

  Pytania i odpowiedzi

  Nazwa Data udzielenia odpowiedzi
  Odpowiedzi na pytania 2020-08-19 11:00

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-09-03 10:48 -
  icon Publiczna Sesja Otwarcia Ofert Publiczna Sesja Otwarcia Ofert 2020-09-03 10:48 -
  icon Wybór oferty w części 3 i 4 2020-09-18 12:41 -
  icon Wybór oferty w części I i II 2020-09-25 11:27 -

  Informacje o wynikach

  Nazwa części Data publikacji
  Informacja o wynikach dotyczy części: 3, 1, 2, 4 2020-10-16 12:04

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa